Villkor och bestämmelser

Behandling av personuppgifter/integritetspolicy 

Din integritet är viktig för oss. Därför vill vi försäkra oss om att vi kan behålla den tillit du förtjänar när dina personuppgifter behandlas. Nedan hittar du vår sekretesspolicy för dina personuppgifter.

 

1. Personuppgiftsansvarig

1.1. Denna policy för behandling av personuppgifter (”sekretesspolicy”) beskriver hur Mezina (”Mezina, ”vi”, ”vår”, ”våra”, ”oss”) samlar in och behandlar information om dig.

1.2. Personuppgiftsansvarig: Mezina A/S, CVR: 15094532, Energivej 4, DK-6700 Esbjerg, Etableringsår: 1983

1.3. Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via Mezinas webbplatswww.mezina.dk (”webbplatsen”).

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress: mail@mezina.com

 

2. Behandlingsaktiviteter 

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

2.1.1. När du besöker webbplatsen och har godkänt gällande cookiepolicy samlar vi automatiskt in information om dig. Information om vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress och information om din dator. Insamlingen görs för att optimera och förbättra konverteringen på webbplatsen. Om du väljer att inte godkänna cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar optimalt.

2.1.2. Vi samlar in e-postadresser och namn i samband med vårt nyhetsbrev, som det är frivilligt att registrera sig för – och du kan alltid avregistrera dig igen. Det gör du genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i det elektroniska nyhetsbrevet som du får. 

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka e-post med ny information som kan omfatta nytt innehåll på webbplatsen från företaget till prenumeranterna.

Vi skickar bara e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till det. Det kräver att du anger din e-postadress. Sedan skickar vi ett e-postmeddelande dit för att bekräfta din registrering. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt har prenumererat på nyhetsbrevet själv, dvs. att du har gett ditt aktiva samtycke. Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter (dvs. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande är prenumerant på nyhetsbrevet. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer vi att sluta skicka det till dig. Om vi inte har skickat något nyhetsbrev till dig på ett år upphör ditt samtycke att gälla på grund av vår passivitet.
Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer vi att lagra ditt tidigare samtycke i två år efter att det senast användes på grund av preskriptionstiden enligt konsumentombudsmannens skräppostguide, avsnitt 11.3.

2.2. Vad är grunden för insamlingen? 
2.2.1. Insamlingen av information enligt punkterna 2.1.1 och 2.1.2 behandlas på grundval av vårt legitima intresse. Insamlingen är nödvändig för att vi kontinuerligt ska kunna fullfölja vårt intresse av att förbättra webbplatsens funktioner och uppbyggnaden av den.

 

3. Jobbansökningar

3.1. Vi tar emot jobbansökningar för att bedöma om de motsvarar ett anställningsbehov i vårt företag. Du kan se mer här: www.wellvitagroup.com
Om du skickar din jobbansökan till oss via länken ovan är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter artikel 6.1 f i GDPR.
Om du har skickat in en spontan ansökan kommer vi omedelbart att bedöma om din ansökan är relevant och sedan radera dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning.
Om du har skickat in en ansökan för ett ledigt jobb kommer vi att radera din ansökan om du inte blir anställd och omedelbart efter att rätt kandidat har hittats för jobbet.
Om du ingår i en rekryteringsprocess och/eller anställs för jobbet kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med detta.

 

4. Användning av personuppgiftsbiträden

4.1. Vi använder externa företag för att bland annat utföra den tekniska driften av webbplatsen. Våra leverantörer hjälper oss till exempel att förbättra webbplatsen. Vissa av dessa företag är personuppgiftsbiträden som arbetar enligt våra instruktioner och behandlar uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena använder personuppgifterna endast för att uppfylla avtalet med oss och har tystnadsplikt vad gäller dem. Med andra företag finns det ett gemensamt personuppgiftsansvar. Det är fallet om företaget även behandlar uppgifterna för sina egna syften. I sådana fall ansvarar både Mezina och företaget för dina uppgifter, vilket är fallet om du använder vår Facebook-fansida.

 

5. Utlämnande av personuppgifter 

5.1. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 

6. Profilering och automatiserade beslut

6.1. Vi gör inga profileringar eller automatiserade beslut.

 

7. Överföringar från tredje land

7.1. I samband med vår behandling av dina personuppgifter kan vi överföra uppgifterna till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i dessa länder kan vara mindre sträng än i Danmark och resten av EU/EES eftersom det i de flesta fall rör sig om länder där EU-kommissionen har bedömt att dataskyddsnivån inte är likvärdig med dataskyddsnivån inom EU/EES.
Överföringar till tredjeländer sker endast på grundval av ett godkänt överföringsskäl, t.ex. ett beslut om adekvat skydd, senaste EU SCC eller BCR, i enlighet med artikel 45, 46 eller 47 i GDPR.

 

8. Säkerhet vid behandling

8.1. Vi skyddar behandlingen av personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi har genomfört riskbedömningar av vår behandling av personuppgifter och har därefter vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att öka säkerheten vid behandlingen.

En av våra viktigaste åtgärder är att hålla våra anställda uppdaterade om GDPR genom kontinuerlig medvetenhetsutbildning, GDPR-kursersamt genom att gå igenom våra GDPR-procedurer med medarbetarna.

 

9. De registrerades rättigheter

För att skapa transparens i behandlingen av dina uppgifter måste vi som registeransvarig informera dig om dina rättigheter.

9.1.  Rätten till tillgång 
9.1.1. Du har rätt att när som helst be oss om information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan förekomma samt information om varifrån uppgifterna kommer.

9.1.2. Du kan när som helst få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig genom att kontakta oss via e-post: mail@mezina.com

9.2. Rätten till rättelse 
9.2.1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade av oss. Om du blir uppmärksam på att det förekommer fel i de uppgifter vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss så att uppgifterna kan rättas.

9.3. Rätten till radering
9.3.1. I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade. I den mån behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att uppfylla våra bokföringsskyldigheter är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

9.4. Rätten att begränsa behandlingen till lagring 
9.4.1. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring.

9.5. Rätten till dataportabilitet
9.5.1. I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

9.6. Rätten till invändningar 
9.6.1. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in i syfte att förbättra webbplatsens funktioner och uppbyggnad, se punkt 2.1.1.

9.6.2. Om du invänder mot behandlingen har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa lagliga skäl för fortsatt behandling.

9.7. Rätten att klaga 
9.7.1. Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten på följande adress www.datatilsynet.dk.

Generellt sett uppmanar vi dig att läsa mer om GDPR så att du är uppdaterad om reglerna.

 

10. Radering av personuppgifter 

10.1. Cookies raderar sig själva efter en tid. Du kan läsa mer om det i cookie-deklarationen, som du hittar här. Cookies förnyas efter varje besök. Varje år kommer du att bli ombedd att ge ett nytt samtycke till att Mezina samlar in information om din användning av webbplatsen. Du kan alltid ändra ditt samtycke.

10.2. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet raderar vi din e-postadress från vår databas med mottagare av nyhetsbrev. Vi behåller dokumentationen om ditt samtycke i tre år efter att du har avregistrerat dig. Det gör vi för att senare kunna bevisa att vårt utskick av nyhetsbrev till dig har varit lagligt. Uppgifterna raderas i slutet av det kalenderår då treårsdagen av din radering inträffade.

 

11. Säkerhet 

11.1. Vi har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot obehörigt utlämnande eller missbruk av dem.  

1.2. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 

12. Cookies

12.1. Mezina använder cookies för att ge användaren bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. En cookie är en fil som lagras i din webbläsare på den enhet du använder och kan innehålla all information som webbplatsen lägger in i den.

12.2. Syftet med att använda cookies på Mezinas webbplats är att få webbplatsen att fungera och att optimera den så att vi kan ge användaren den bästa upplevelsen. En del av användningen av cookies för dessa ändamål är att Mezina ska kunna analysera hur våra besökare använder webbplatsen.

12.3. Om du inte vill använda cookies kan du hitta inställningar i din webbläsare för att stänga av cookies helt och hållet. Om du väljer att helt avaktivera cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar optimalt.

 

13. Kontaktuppgifter

13.1. Mezina är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen eller via kundtjänst.

13.2. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan du kontakta Mezina på följande e-postadress: mail@mezina.com

 

14. Ändringar i personuppgiftspolicyn

14.1. Vi kan när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör några ändringar i sekretesspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

 

Rulla till toppen

Indtast venligst din søgning nedenfor for at søge på varer.

Indtast venligst din søgning nedenfor for at søge på varer.

Bliv ringet op

Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor og bliv ringet op ang. at blive forhandler.

Ønsker du at blive forhandler af Mezinas produkter?